|  Dansk Patient-Sikkerheds-Database
Rapporter en utilsigtet hændelse
  Rapporter en utilsigtet hændelse

Tak, fordi du som patient eller pårørende rapporterer en utilsigtet hændelse og bidrager til et bedre sundhedsvæsen!

Har du som patient eller pårørende oplevet, at en hændelse i sundhedsvæsenet medførte skade eller risiko for skade for patienten? Hændelsen kaldes en utilsigtet hændelse. Du har mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse her, så sundhedsvæsenet kan lære af hændelsen.

Når du har udfyldt nedenstående skema, vil det blive sendt til det sted, som skal lære af det, så man undgår at noget lignende sker igen. Herefter bliver hændelsen anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som anvender de utilsigtede hændelser til læring generelt i sundhedsvæsenet.

De oplysninger, du giver, anvendes udelukkende til læring og forbedring. Ingen af disse oplysninger kan indgå i hverken personale-, klage- eller tilsynssager jævnfør sundhedsloven kapitel 61 §§ 201 og 202.

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage. Læs om dine muligheder for at klage på www.stpk.dk eller at søge erstatning på www.pebl.dk

OBS: Du har 60 minutter til at afslutte din rapportering. De 60 minutter begyndte, da du åbnede rapporteringsskemaet. De indtastede data slettes automatisk, hvis tiden er gået. Du modtager desværre ingen advarsel, før tiden er gået.

Alle felter med en grøn stjerne skal udfyldes, de øvrige er frivillige.

 Grundoplysninger
Er du patient eller pårørende?  

Her kan du skriver patientens (som hændelsen omhandler) navn og CPR-nr.

Patientens navn og CPR-nr. er vigtige for at kunne behandle rapporten bedst muligt.
Oplysningerne bruges i den lokale analyse og slettes automatisk, inden rapporten sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Patientens navn 
CPR-nr. skrives på denne måde: xxxxxx-xxxx (husk bindestreg)  
 1. Hvor og hvornår skete det?
Den lokation du vælger, modtager rapporten til analyse og læring.
Hvor skete hændelsen?Søg...
Lokation  
Hvornår skete hændelsen?
Dato: 
 
 2. Hvad skete der?

Det vil være en stor hjælp for os, hvis du kan give din rapport en kort overskrift/titel.

En overskrift kunne fx være: "Fik forkert medicin" eller "Faldt på badeværelse"

Overskrift  

En god hændelsesbeskrivelse indeholder:
- Hvad skete der før, under og efter hændelsen?
- Hvilke konsekvenser havde hændelsen eller kunne have haft?
- Eventuelle øvrige kommentarer.

Bemærk, at du ikke må skrive CPR-nr. eller navne i dette felt, da informationen i dette felt skal være anonym.

Ønsker du at vedhæfte en fil, kan du gøre det nederst i skemaet.

*Hændelsesbeskrivelse  
 3. Kontaktoplysninger

Det kan være en stor hjælp at have mulighed for at kontakte dig for at få flere oplysninger om rapporten. Derfor vil vi bede dig skrive dine kontaktoplysninger her. Det er ikke sikkert, at du bliver kontaktet, men rapporten bliver under alle omstændigheder anvendt til læring.

Kontaktoplysningerne bliver slettet automatisk, inden rapporten sendes videre til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Navn 
E-mail 
Tlf.  
 4. Vedhæft eventuelt en fil med flere oplysninger
Vedhæftet fil:
Maks. filstørrelse: 10 MB Slet vedhæftet fil
 
Captcha
Indtast koden vist ovenfor her:
RL Solutions RL6 DPSD Version 6.14.2.499 (Live)