|  Dansk Patient-Sikkerheds-Database
Rapporter en utilsigtet hændelse
 Rapporter en utilsigtet hændelse

Tak, fordi du rapporterer en utilsigtet hændelse og bidrager til et bedre sundhedsvæsen. Oplysningerne anvendes udelukkende til læring og forbedring. Ingen af disse oplysninger kan indgå i hverken personale-, klage- eller tilsynssager jævnfør sundhedsloven kapitel 61 §§ 201 og 202.

Hvis du som sundhedsperson får kendskab til utilsigtede hændelser (egne eller andres), når du udfører sundhedsfaglige opgaver, skal du rapportere dem.

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Forværring, skade og dødsfald relateret til patientens sygdom er ikke en utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres her.

Sagsbehandlingen af de enkelte hændelser foregår lokalt, så der lokalt kan drages læring. Herefter anonymiseres hændelsen og sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed, der formidler læring på nationalt niveau.

Alle felter med en grøn stjerne skal udfyldes, de øvrige er frivillige.

OBS: Du har 60 minutter til at afslutte din rapportering. De 60 minutter begyndte, da du åbnede rapporteringsskemaet. De indtastede data slettes automatisk, hvis tiden er gået. Du modtager desværre ingen advarsel, før tiden er gået.

 Oplysninger om patienten

Patientens navn og CPR-nr. er vigtige for at kunne behandle hændelsen bedst muligt.
Oplysningerne bruges i den lokale analyse og slettes automatisk, inden hændelsen sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Navn 
CPR-nr. (Husk bindestreg) 
Var der flere patienter involveret?  
 Overskrift for hændelsen
Skriv en overskrift/titel, der er dækkende for hændelsen.  
 Hændelsesbeskrivelse

En god hændelsesbeskrivelse indeholder:

1. Hvad skete der før, under og efter hændelsen?
2. Hvilke konsekvenser havde hændelsen eller kunne have haft for patienten?
3. Eventuelle øvrige kommentarer.

Har du behov for at vedhæfte en fil, kan du gøre det nederst i skemaet.

Skriv ikke navne, CPR-nr. eller andre personhenførbare oplysninger i dette felt. Undgå interne forkortelser og begreber.  
 Forslag til forebyggelse
Her kan du skrive dine forslag til, hvordan tilsvarende hændelser kan forebygges.  
 Alvorlighed

Nedenfor skal du vælge, hvor alvorlige konsekvenser hændelsen faktisk havde, og hvor alvorlige konsekvenser hændelsen kunne have haft for patienten.

  1. Først skal du vælge, hvor alvorlige konsekvenser du på rapporteringstidspunktet vurderer, hændelsen faktisk havde.
  2. Derefter skal du vælge, hvor alvorlige konsekvenser du vurderer, hændelsen kunne have haft (undtagen dødelige).
Du kan klikke på spørgsmålstegnet for at få information om alvorlighedskategorierne.

NB: Det kan være svært at vælge, hvor alvorlig konsekvens en hændelse havde eller kunne have haft. Vælg blot den alvorlighedskategori, du umiddelbart vurderer er rigtig. Når hændelsen bliver sagsbehandlet, kan sagsbehandler ændre det, hvis det er relevant.
Faktisk konsekvens:  
 Oplysninger om hændelsen
Hvornår skete hændelsen?
Dato:  
 
Tidspunkt: 
Den lokation, du vælger, modtager hændelsen til analyse og læring.
Hvor skete hændelsen?Søg...
Lokation  
Involverede lokationer
Angiv involverede lokationer via lokationsopslaget ved at klikke på "Tilføj". 
NavnRolle i hændelsenInvolveret stednavn
Ingen data
Var der lægemidler eller medicinsk udstyr involveret i hændelsen?
Hvis der er lægemidler involveret i hændelsen, skal du her tilføje det/de lægemidler, som du vurderer er væsentlig for hændelsen. Klik på ”Tilføj” for at søge lægemidlet frem. 
HandelsnavnIndholdsstofAdm.vejStyrkeATC
Ingen data
Medicinsk udstyr eller hjælpemidler: Hvis medicinsk udstyr eller hjælpemidler er medvirkende i hændelsen, skal du tilføje det her. Klik på ”Tilføj” for at registrere det medicinske udstyr. 
Udstyrs typeHandelsnavnModel
Ingen data
Medicinsk udstyr og hjælpemidler, som har været medvirkende til en utilsigtet hændelse, skal rapporteres her. For at se om hændelsen også skal rapporteres til Lægemiddelstyrelsen henvises til deres hjemmeside laegemiddelstyrelsen.dk


 Kontaktoplysninger

Det kan være en stor hjælp at have mulighed for at kontakte dig for at få flere oplysninger om hændelsen. Derfor vil vi bede dig skrive dine kontaktoplysninger her.

Det er ikke sikkert, at du bliver kontaktet, men hændelsen bliver under alle omstændigheder anvendt til læring.

Navn: 
Arbejdsmail:  
Arbejdstelefon: 
Faggruppe: 
Anonymitet: Den rapporterede utilsigtede hændelse vil være anonym, når den indsendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 Vedhæft eventuelt en fil med flere oplysninger
Vedhæftet fil:
Maks. filstørrelse: 10 MB Slet vedhæftet fil
 
Captcha
Indtast koden vist ovenfor her:
RL Solutions RL6 DPSD Version 6.14.2.499 (Live)